Assegurances per a particulars i empreses al MaresmeOFICINES ASSEGURIS · SERHS SERVEIS
Garbí, 88-90 · 08397 Pineda de Mar (Barcelona)
Tel. +34 93 703 25 20

Assegurances per a particulars i empreses al MaresmeOFICINES GESTORIA SERHS SERVEIS
C/ Església 343 · 08370 Calella (Barcelona)
Tel. +34 93 762 93 33

Asseguris Mediterraneum CA, S.L., inscrit al Col·legi de Mediadors de Barcelona, al R.M. de Barcelona, tom 35852, foli 92, full B 268389 inscripció 1, CIF B-63201248, Inscrita en el Registre de la D.G.S.F.P. J-2313 Concertada Asseg. de Resp. Civil conforme Art. 15 Llei 9/1992 de 30 d'abril (Mapfre - Pol. 0972170003444 - capital de 2.200.000 €) .

PUJAR