Política de transparència del web

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 • Identitat: ASSEGURIS MEDITERRANEUM CA, S.L. (també el prestador)
 • CIF: B63201248
 • Adreça postal: C/Garbí nº 88-90, 08397, Pineda de Mar, Barcelona
 • Correu electrònic: [email protected]
 • Delegat de Protecció de Dades: PYMELEGAL, SL
 • Contacte DPD: [email protected]

ASSEGURIS MEDITERRANEUM CA, S.L. - SERHS SERVEIS com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, de naturalesa tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

PROCEDIMENT INTERN EN POLITICA DE TRANSPARÈNCIA

TITULARITAT DEL WEB

Aquest web és titularitat d'Asseguris Mediterraneum Corredoria d'Assegurances, S.L., anb CIF B63201248. Empresa domiciliada a C/Garbí, 88-90 de Pineda de Mar, amb telèfon 93.703 25 20 i adreça electrònica [email protected]. Disposem d'autorització de la DGSFP (J-2313), per desenvolupar la nostra tasca de corredors  (Mapfre - Pol. 0972170003444 -  capital de 2.200.000 €).

CRITERIS COMPARATIUS EN LA SELECCIÓ DELS PRODUCTES

Els criteris que fem servir per a la selecció i comparació dels productes de les entitats asseguradores són els següents:

 • Realitzem una anàlisi completa de cobertura que ofereixi la màxima protecció del risc assegurat, buscant sempre que la relació qualitat-preu sigui òptima.
 • Valorem molt positivament la innovació, donant més visibilitat a aquells productes que incorporen cobertures innovadores i exclusives del mercat.
 • Donem prioritat a les companyies especialistes davant les generalistes, en productes específics d'empresa, que requereixin un nivell de tècnic rigorós, com per exemple, D&O, ciber risc, RC professional, salut, entre d'altres.
 • Fem un estudi exhaustiu de les franquícies que comporta cada producte i cada companyia.
 • Col·laborem amb companyies capdavanteres, que ens donen fiabilitat i agilitat en els tràmits i solvència econòmica. Ens posem en les millors mans del mercat.

Les entitats per a les que col·laborem actualment són les següents: AXA, Mapfre, DKV, Chubb, Allianz, Generali, ARAG, Zurich, Fiatc, Agrupació, ERV, Helvetia, Solunion, Cesce, Markel, Caser, Reale, Liberty, Catalana Occident, Plus Ultra, Adeslas, Hiscox, Zurich, Xenasegur i Crèdit i Caució. Els productes que oferim són tots els que el mercat assegurador posa al nostre abast, ja que el nostre objectiu és poder protegir al nostre client en tots els àmbits, i donar-li la tranquil·litat que es mereix.

La nostra relació contractual s'extén en cartes de condicions signades amb totes les companyies amb les que col·laborem.

La nostra relació amb les companyies asseguradores esmentades és remunerada i consisteix en una comissió sobre la prima meritada.

El preu de l'assegurança o prima que li oferim al final del nostre procés d'assessorament està garantit per la companyia asseguradora en els termes contemplats a l'art.6 de la Llei de Contracte d'Assegurança, per tant, durant 15 dies en tant que segueix vigent la promoció o oferta d'assegurança, nosaltres com a mediadors li garantim directament la prima ofertada.

Revisem i actualitzem aquesta informació amb periodicitat mínima anual.

PUJAR