Assegurances per a particulars i empreses al MaresmeOFICINAS ASSEGURIS · SERHS SERVEIS
Garbí, 88-90 · 08397 Pineda de Mar (Barcelona)
Tel. +34 93 703 25 20

Assegurances per a particulars i empreses al MaresmeOFICINAS GESTORÍA SERHS SERVEIS
C/ Església 343 · 08370 Calella (Barcelona)
Tel. +34 93 762 93 33

Asseguris Mediterraneum CA, S.L., inscrita en el Colegio de Mediadores de Barcelona, ​​en R.M. de Barcelona, ​​tomo 35852, folio 92, hoja B 268389 inscripción 1, CIF B-63201248, Inscrita en el Registro de la D.G.S.F.P. J-2 313 Concertada Seg. de Resp. Civil conforme Art. 15 Ley 9/1992 de 30 de abril (Mapfre - Pol. 0972170003444 - capital de 2.200.000 €).

SUBIR