Responsabilitat social corporativa

En tant que empresa de SERHS , disposem d’un Pla propi de Responsabilitat Social Corporativa. L’objectiu és conciliar el creixement econòmic i la competitivitat amb el desenvolupament social i la millora del medi ambient.

Hem desenvolupat accions tant internes com externes que responen a la preocupació per ser una empresa responsable. El nostre Pla s’estructura en dues seccions complementàries:

El nostre Pla de Responsabilitat Social Corporativa reuneix com a principals valors d’actuació la millora contínua, la creació de valor i innovació, el respecte a les persones i el sentit de responsabilitat. L’objectiu d’aquest pla és conciliar el creixement econòmic i la competitivitat, amb el desenvolupament social i la millora del medi ambient.

Com a qualsevol organització amb potencial de desenvolupament, Grup SERHS disposa d’un Pla estratègic on s’especifica el camí a seguir en matèria de medi ambient, qualitat i prevenció de riscos laborals. Treballant adequadament i de forma contínua aquests tres aspectes aconseguim garantir el nostre coneixement i la nostra rendibilitat.

Alguns dels nostres objectius són:

PUJAR